Drama

YARATICI DRAMA NEDİR?
Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bir diğer tanımı ise yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak karşımıza çıkar.

drama-halkaliYaratıcı Drama Amaçları Nelerdir?
Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme, Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, İletişim becerileri geliştirme, Moral değerleri geliştirme, Kendini tanıma, Problem çözme becerilerini geliştirme, Dil becerilerini geliştirme, Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak, Hayal gücünü geliştirme, Dinleme becerilerini geliştirme, Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma, İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek, Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme, Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Temelde Yaratıcı Drama gündelik eğitim hayatında yaşanan boş kaba doldurulan bilgiler yerine bilgiler havuzuna atlayan bir deneyci olmayı önerir. Bu bağlamda çalışmalar sürdürür. Zaten Drama sözcüğü Yunanca Dran, yani yapmak, eylemek anlamı taşıyan bir kökenden gelmektedir. Bu bağlamda çeşitli egzersiz ve oyunlarla, keşfetme, keşif süreçlerini deneyimleme ve paylaşma bir ekibin içinde yer alma aktif olarak çalışma, grup içinde varlık sürdürme gibi şeyler üzerine çalışmaya çalışır.

YARATICI DRAMA YAŞ GRUPLARI

4 YAŞ GRUBU
5-6 YAŞ GRUBU
7-9 YAŞ GRUBU
9-12 YAŞ GRUBU

4 Yaş Grubu çocuklarda ne gibi çalışmalar yapılır?

Bu yaş grubu çocuklar daha çok oyun grubu olarak adlandırabileceğimiz bir yaş grubuna mensupturlar. Bu grup çocuklarda temel olarak bir keşif dünyasına uzamayı, yaratılan durumlar içerisinde önce kendini, sonrasında ise çevresinde karşısına çıkan koşulları keşfetmek yolunda ilerlemeleri için çaba sarf edilir. Bu yaş grubu çocuklar seyirlik bir şeyi izlemektense içinde var olmayı tercih ederler. İzlemek için henüz biraz daha sabırsızdırlar. Bunun için izleyerek kazanabileceği çıkarımların durumunu kurarak deneyimleterek ve yer yer bu deneyimlerini paylaşarak, minik izleyici, gözlemci olmaları için türlü egzersizler yapılır. Bütün derslerin basit ısınmaları ve bu ısınmalar esnasında beden parçaları tanımak tanıdığımız şeylere hikaye yazarak kendi hikayelerini yaratmak gibi denemelerimizde olacaktır.
Lafın özü bu grupta beraber çalışmayı, kendi yolculuklarını yaşamaları, çıktıkları bu yolda keşfetmeleri ve grup ile beraber çalışmaları beklenmektedir.

5-6 Yaş Grubu çocuklarda ne gibi çalışmalar yapılır?

Bu yaş grubunda çocuklarda artık tiyatro oyunu izleyip aynı şekilde süreç takip edip yorumlayabilirler. Fakat dikkat süreleri henüz oldukça kısadır bu yüzden bir yetişkine ihtiyaç duyarlar. Dikkatlerini verdikleri şeye tüm gücüyle sarılır ve bütün enerjilerini de kısada olsa o iş için harcarlar. Bu bağlamda Yaratıcı Drama derslerinde ne yapıyoruz? Yine herkes kendi yolculuğuna çıkıyor ve kendi deneyimlerini yaşıyor. Fakat çıktığımız bu yolculukları küçük izlenilebilir şeyler ile sınıfın diğer üyelerine izlettirme ve onlardan da yorum alma yolunda ilerleyebiliyoruz. Onun için bu yaş grubunda doğaçlamalara yer veriyoruz. Yapılan doğaçlamalarda amaç-engel- çözüm üçlüsü ile ilerleyerek çözümleme amaca giden yolda karşısına çıkan engellerle nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz.
Yani uzun lafın kısası;
Bu grupta, doğaçlama çalışmalar (amaç-engel-çözüm), beraber çalışma yetisi, grup olarak hareket etme, kendini iyi ifade edebilme, imgelem ve yaratıcılık, üzerine çalışmalar sürdürmeyi planlıyoruz.

7-9 Yaş Grubu çocuklar ile ne gibi çalışmalar yapılır?
Bu yaş grubunda ise daha çok belirli sınırlar içinde yaratım yapmaları ve daha uzun soluklu çalışmaları beklenir. Bu grupta beraberce doğaçlamalar, nesne doğaçlamaları, nesne ile ilişki, çevre ile ilişki, insan ve topluluk ile ilişki konusunda egzersizler yaparak var olan bireyin sosyalleşmesi ve kendini iyi ifade edebilmesi yolunda ilerleyeceğiz. Bu çalışmaların içinde ‘’Performans Sanatları İçinde Bilim’’ başlıklı bir çalışma ile küçük hazırlıklarla hazırlanmış, basit doğaçlamalar ile bilime dair şeyler öğreneceğiz. Yani bu dolayımda okul içinde sürüp gelen boş kaba boşaltılan bilgi yerine, bilgiler denizine atlayıp deneyimleyen kişiler ile karşılaşmak niyetindeyiz. Yine tüm grupta olduğu gibi egzersizler, ısınmalar bu grup içinde de devam edecektir beraber bir konu üzerine çalışmaya. Bir amaç uğruna ortak bir oyun kurma yolu ile grup içi çalışmaların ve grup liderliklerinin deneyimleneceği bir seyahat peşinde olacağız.

9-12 Yaş Grubu çocuklar ile ne gibi çalışmalar yapılır?
Bu grupta önceki yaş gruplarından yapılacak her şey dahil olup bazen spesifikleşecek konular olacaktır. Yine temelde grup içinde varlığını sürdürme, etkili iletişim, beraber çalışma yetisi, bir konu üzerinde düşünme yorumlama, amaç- engel-çözüm üretme ve bunları deneyimleme sürecinde ilerleyecektir. Fakat bu grupta artık sosyal hayatlardan alınan kısa doğaçlamalarda denenmeye başlayacaktır. Hayatta yaşadığı bir problemin özdüşümünün doğaçlamasını burada bizlerle deneyecektir. Yani yine deneyimlemeler, beraberce yapılan egzersizlerle oyunlarla sürüp gidecek bir süreç yaşamak niyeti ile…